WYSTAWY

POŁĄCZONE ILUZJE, Galeria Ściana Sztuki Dziecka

Wystawa dostępna po każdym wydarzeniu LOT oraz w godzinach otwarcia Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Czas stracił swoją pierwszą powłokę: jedyność. Gdziekolwiek się znajdziemy, będzie miał swój własny i inny od pozostałych rytm. Według różnych rytmów ewoluują rzeczy tego świata.
Carlo Rovelli, „The Order of Time” (przekład: Andrzej Stańczyk)

Odbicie, ślad – w sztuce ma działanie symboliczne. Idea Platona pięknie opisuje to zjawisko. Odbity świat nie jest tym rzeczywistym. Grupy uczestników tworząc prace plastyczne, zastanawiały się nad możliwościami odbijania świata realnego i emocjonalnego.
Czy świat sztuki jest zarazem odwołaniem do nietrwałości pamięci zbiorowej? Kiedy tworzymy nasze prace, zaczynamy przetwarzać rzeczywistość, coś zacieramy, coś innego zwielokrotniamy.
To ta przetworzona przez pamięć indywidualną, zbiorową i działania artystyczne rzeczywistość staje się sednem pamięci zbiorowej.
Wystawa to prace wykonane w różnych technikach plastycznych, począwszy od frotażu aż po pejzaże w formie panoramy. Wszystkie prezentowane dzieła sztuki dziecięcej zostały stworzone w grupach i wspólnotowych kooperatywach twórczych.